Daftar Harga Kulkas Lemari Es Sharp Termurah Juli 2022

Model Harga Termurah
Sharp SJ-237 Rp 2.670.000
Sharp SJ-236ND-FW / FP / FB Rp 2.665.000
Sharp SJ-195MD-SR / SG Rp 2.535.000
Sharp Kirei III SJ-N162D Rp 1.499.000
Sharp SJ-450G Rp 2.598.000
Sharp SJ-195MD-FW / FP / FB Rp 2.145.000
Sharp SJ-X167 Rp 1.525.000
Sharp SJ-X165MG FB / FR / GB / GR Rp 1.515.000
Sharp SJ-50MB-XW Rp 1.380.000
Sharp SJ-235MD Rp 2.800.000
Sharp SJ-246XG-MR / MS Rp 2.832.000
Sharp SJ-315MD Rp 3.650.000
Sharp SJ-456GI-MK Rp 5.600.000
Sharp SJ-M165F Rp 1.570.000
Sharp SJ-F236G Rp 2.769.000
Sharp SJ-X165M-SR / SG Rp 1.550.000
Sharp SJ-M180 / 165F-SS Rp 1.800.000
Sharp SJ-N166F-FW / FP / FB Rp 1.519.000
Sharp SJ-450 / 420GP-SD Rp 4.150.000
Sharp SJ-N181D-FW / FP / FB Rp 1.600.000