Daftar Harga TV LG 28 inch - 32 inch Termurah Agustus 2022

Model Harga Termurah
LG 32LM550 Rp 2.000.000
LG 32LJ500D Rp 1.970.000
LG 32LM630BPTB Rp 2.549.000
LG 32LK500BPTA Rp 2.125.000
LG 32LH510D Rp 2.650.000
LG 32LF520A Rp 2.700.000
LG 32LF550A Rp 2.099.000
LG 32LH500D Rp 2.650.000
LG 32LJ550D Rp 2.990.000
LG 28MT45A Rp 1.800.000
LG 32LM570 Rp 3.185.000
LG 32LN560 Rp 2.136.900
LG 28TK430V Rp 1.799.000
LG 32LM635 Rp 2.999.000